new annonce ۶ آذر ۱۳۹۷

سیستم اتوماسیون مالی و مدیریت به آخرین نسخه ارتقا یافت

افزایش قیمت سرویس ها و خدمات ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

سلام خدمت کاربران محترم آزاد وببا توجه به افزایش بی سابقه نرخ ارز، و تورم شدید داخلی، قیمت کلیه سرویس ها و خدمات آزاد وب افزایش یافته و فاکتورهای کلیه مشتریانی که خدمات و سرویس ماهانه دریافت ...

درگاه پرداخت ارزی ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

با سلام خدمت کاربران محترم آزادوب، با توجه به فراگیر شدن ارزهای دیجیتال در دنیا، در آزاد وب نیز درگاه پرداخت ارزی فراهم شده و از این پس می توانید جهت تمدید، سفارش و استفاده از خدمات متنوع ازاد ...