ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور افزودنی های مربوط به دامنه

دامنه
هزینه ثبت
هزینه انتقال
هزینه تمدید
.ir
5,500 تومان
1 سال
8,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.com
78,500 تومان
1 سال
78,500 تومان
1 سال
78,500 تومان
1 سال
.net
78,000 تومان
1 سال
78,000 تومان
1 سال
78,000 تومان
1 سال
.org
81,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
81,000 تومان
1 سال
.info
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.pro
67,900 تومان
1 سال
67,900 تومان
1 سال
67,900 تومان
1 سال
.me
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
.ru
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
28,000 تومان
1 سال
.eu hot!
35,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.it
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.xyz
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.news
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

انتخاب یک هاست مناسب

می توانید در صورت نیاز یک هاست جهت راه اندازی سایت نیز انتخاب نمایید

کیفیت و سرعت بالای سرورهای آزاد وب را تجربه کنید

بررسی پلن های میزبانی