هاست حرفه ای ایران با منابع سخت افزاری بالا بهمراه سی پنل

IR-Pro-250
 • 256 مگ فضا
 • 5 گیگ ماهانه پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ندارد پارک دامنه
 • هر عدد 8000 ت دامنه اضافی
IR-Pro-500
 • 512 مگ فضا
 • 10 گیگ ماهانه پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ندارد پارک دامنه
 • هر عدد 8000 ت دامنه اضافی
IR-Pro-1000
 • 1 گیگ فضا
 • 15 گیگ ماهانه پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ندارد پارک دامنه
 • هر عدد 8000 ت دامنه اضافی
IR-Pro-2000
 • 2 گیگ فضا
 • 30 گیگ ماهانه پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ندارد پارک دامنه
 • هر عدد 8000 ت دامنه اضافی
IR-Pro-3000
 • 3 گیگ فضا
 • 60 گیگ ماهانه پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ندارد پارک دامنه
 • هر عدد 8000 ت دامنه اضافی
IR-Pro-5000
 • 5 گیگ فضا
 • 100 گیگ ماهانه پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • ندارد پارک دامنه
 • هر عدد 8000 ت دامنه اضافی