گواهی SSL معتبر و ارجینال

تفاوت SSL های Shared و Positive : در اس اس ال اشتراکی مجوز بر اساس دامنه صادر شده و مشخصات شخصی درگیر صدور نمیشود. اما در نسخه Positive معمولا پس از مدتی به مدارک صاحب دامنه نیاز می شود و خطرات تحریم نیز آن را تهدید میکند. | تفاوت نوع Single و Wildcard: سینگل به معنای پشتیبانی فقط از دامنه اصلی می باشد و در حالت وایلد کارد، تمامی سابدامین ها، ایمیل، پنل هاستینگ و... پوشش داده میشود.

Shared SSL Single

⚠️قابل استفاده فقط در سرورهای آزاد وب⚠️

 • نامحدود ✅ دفعات ابطال و صدور مجدد
 • آمریکا ✅ کشور صادر کننده
 • یک دامنه ✅ تعداد دامنه
 • 1 الی 24 ساعت ✅ موعد تحویل
 • بله ✅ پشتیبانی از دامنه IR
 • خیر ❌ پوشش ساب دامین
 • خیر ❌ آدرس بار سبز
 • بله ✅ قفل سبز
 • خیر ✅ مدارک جهت ثبت
 • سایت های عمومی و فروشگاهی ✅ موارد مصرف
Shared SSL Wildcard

⚠️قابل استفاده فقط در سرورهای آزاد وب⚠️

 • نامحدود ✅ دفعات ابطال و صدور مجدد
 • آمریکا ✅ کشور صادر کننده
 • یک دامنه ✅ تعداد دامنه
 • 1 الی 24 ساعت ✅ موعد تحویل
 • بله ✅ پشتیبانی از دامنه IR
 • بله ✅ پوشش ساب دامین
 • خیر ❌ آدرس بار سبز
 • خیر ✅ قفل سبز
 • خیر ✅ مدارک جهت ثبت
 • سایت های عمومی و فروشگاهی ✅ موارد مصرف
Positivessl - Single

⚠️قابل استفاده در تمامی سرورها⚠️

 • نامحدود ✅ دفعات ابطال و صدور مجدد
 • آمریکا ✅ کشور صادر کننده
 • یک دامنه ✅ تعداد دامنه
 • 1 الی 24 ساعت ✅ موعد تحویل
 • خیر ❌ پشتیبانی از دامنه IR
 • خیر ❌ پوشش ساب دامین
 • خیر ❌ آدرس بار سبز
 • خیر ✅ مدارک جهت ثبت
 • فعالیت های مالی با تراکنش بالا ✅ موارد مصرف
Positivessl - Wildcard

⚠️قابل استفاده در تمامی سرورها⚠️

 • نامحدود ✅ دفعات ابطال و صدور مجدد
 • آمریکا ✅ کشور صادر کننده
 • یک دامنه ✅ تعداد دامنه
 • 1 الی 24 ساعت ✅ موعد تحویل
 • خیر ❌ پشتیبانی از دامنه IR
 • بله ✅ پوشش ساب دامین
 • خیر ❌ آدرس بار سبز
 • خیر ✅ مدارک جهت ثبت
 • فعالیت های مالی با تراکنش بالا ✅ موارد مصرف