ارتقاء سیستم WHMCS به آخرین نسخه

ضمن عرض سلام خدمت کاربران محترم.
در حال ارتقاء سیستم WHMCS هستیم و ممکن است در طی یکی دو روز آینده اختلالاتی را شاهد باشید.

بروزرسانی و ارتقاء حداکثر طی دو سه روز آینده به اتمام خواهد رسید.