سرور جدید آلمان

ضمن تبریک عید سعید فطر به اطلاع میرساند:
با توجه به تماس های مکرر کاربران در خصوص قوانین دست و پاگیر کپی رایت، تصمیم گرفتیم مجدداً اطلاعات را از انگلیس به آلمان انتقال دهیم.
در حال حاضر عملیات انتقال سرور به پایان رسیده و سایتها آماده به کار می باشند.
در صورتی که مشکلی مشاهده کردید تا یک هفته از زمان درج این خبر امکان رسیدگی خواهد بود.
موفق باشید.